ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

MYCENAE - LIONS GATE - An... invisible Inscription!

From Mycenae, Argos of the Achaeans:

αΓαΜ έΜΝων ~ ο ΜυΚηΝαίος άρχων 

ΜυΚήΝαι ~ Γη του ιΝάΧοΥ ποταμού

ΜυΚήΝαι ~ Γη του άΡΓουΣ

ΜυΚήΝαι ~ αΧαιών το άΡΓοΣ

ΜυΚήΝαι ~ το ΜέΓα οΧυΡόν

At the RELEVANT ANALYZES, above, were used data from: "Grammar-Structural Analysis" and the "Code of the Production & Enrichment of the PanHuman Speech" https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/01/grammar-structural-analysis-and-code-of.html


look!

Mycenae's inscription - The stones cry out! -Mycenae's inscription - The stones cry out! -

   See the "invisible" and ... trilingual inscription on the lintel of the Lions Gate, of Cyclopean structures with concret*, on Acropoli of ancient Mycenae as it looked before 1970 and has been imprinted - more or less success-fully - on photos that adorn private collections, memorabilia, cards and related books.
   Convey... wisdoms in Athens! Get authenticate the existence of this unknown inscription carefully observing the lintel on Gate Lions from e.g. 311 page, Α΄ volume of the History of Greek Nation, Athens Publishing S.A. and if you are slightly nearsighted and you do not often have hallucinations, after discarding any fraud, you draw it and through the int., without copyrights, you can to offer it for decryption!
      What says a inscription that stirs the ... Linear A and B, ... Ideograms (as in the Phaistos Disk) and the Egyptian ... (!) nobody serious scientist, and to "had see", she would not have imagined to deal!
...........................................................
     * of concrete are constructed the gigantic building materials of ancient forts, monuments, treasures - Pyramids, etc. of ancient world!

OBSERVATIONS:
 The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.

   The Lions Gate, of prehistoric era, not be decorated with artistic elements, as taught by "experts" but… are speaking! Here the writing becomes... inspiration for unprecedented decorative artifacts!

 In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!
 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.
The stones cry out! -
– Knower of the poetics of ancient letters
is he talking!
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 said the Prophytis –
 [Prophytis = Underminer]

RELATED REFERENCES:
                                        Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου