ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Το "Γνώθι Σαυτόν", το "Ε" των Δελφών και το "Μηδέν Άγαν"

του Μ π ο υ ζ ά ν η Κ. Ι. - by B o u z a n i s Κ. -

Περί του "Ε" του εν Δελφοίς
  Ο Πλούταρχος, αρχαίος βιογράφος και φιλόσοφος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας (46 - 127 μ.Χ.), διατελέσας ιερεύς - άρχων του Ιερού των Δελφών, θα ασχοληθεί με το «Ε το εν Δελφοίς», χωρίς όμως, ως μύστης ιερατεύων, να γίνει ιδιαίτερα διαφωτιστικός. Η περιγραφή της περίφημης επιγραφής των Δελφών έρχεται, ως παράδοση, από το ξύλινο αέτωμα του προϊστορικού ιερού του Απόλλωνα, τότε που η εγγραφή και η ανάγνωσή της χρειαζότανε το Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής& Αναγνώσεως και, σίγουρα, τίποτα δεν εσήμαινε την... τριχοτόμησή της.
  Φανταζόμαστε, λοιπόν, το αέτωμα του ναού με το «ΓΝώΘι ΣαυΤόν» και το «ΜηΔέΝ άΓαν», συμμετρικά, δεξιά και αριστερά, και το "Ε" ή "Η", "το προεδρεύον αυτών" στην κορυφή. Ένας υποψιασμένος, εγγράμματος επισκέπτης, χωρίς το "Εή "Η" είχε μπροστά του μία… ελλιπή καρκινική επιγραφή!
ΓΝΘ  ΣΤΝ      ΜΔΝ  Γ
με ελλείπον σημείον το "Τ"! 
   Συμπληρωμένη η επιγραφή:
ΓΝΘ  ΣΤΝ  Τ*  ΜΔΝ  Γ
ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ Τε ΜηΔέΝ άΓαν

  Σε... ελεύθερη απόδοση, αν η Γραμματική και το Συντακτικό και οι παλαιοί γραμματικοί και οι τυχόν κιβδηλοποιοί δεν έχουν αντιρρήσεις
ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ όΤι ΜηΔέΝ άΓαν
ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ Το ΜηΔέΝ άΓαν
«Μάθε! Γνώρισε! Ενημέρωσε τον εαυτό σου ότι ακόμη και το Τίποτα, το Μηδέν δηλαδή, είναι υπερβολικά πολύ!».

  Ανασηκώνοντας τον πέπλο της ποιητικής τέχνης και της μυθοπλασίας, θα διακρίνουμε τον Πύθωνα**, το εμπόριον, τον εμπορικό σταθμό των Δελφών, ο οποίος, όταν παρηκμακώς, έδωσε τον τόπο στο πνεύμα, στο Απολλώνιο Φως δηλαδή, και εκεί ιδρύθηκε ένα αρχαίο πανεπιστήμιο με τμήματα: Φιλοσοφίας***, Στρατηγικών Μελετών και Προσωπικών & Διεθνών Υποθέσεων****, με παγκόσμια απήχηση.


** Πύθων  = ο Σεσηπώς, ο Σαπρός (ο παρηκμακώς)
***  Από το αέτωμα του ιερού και τα γνωστά Δελφικά Παραγγέλματα.
**** Το Μαντείον.
 [VR 2013 από ΜΠΟΥΖΑΝΗ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου