ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

OLIVE OIL, Fair HELEN of MENELAUS and of Poets!

MENELAUS and HELEN
by Bouzanis K.
Here is an inspirational trademark!

The challenge addressed in idlers, to strict critics, in lexicographers - grammarians and, especially, in polymath scholars.Do not you have confidence in yourself! We need the teachers!  Leave however! Now, will must speak the Poets.

Minos of olive oil ~ ΜιΝως του εΛαίου ~ ο MeNeLaus
Minos of olive trees ~ ΜιΝως των εΛαιών ~ ο MeNeLaus
Minos of HeLos ~ ΜίΝως του έΛους ~ ο ΜεΝέΛαος

At the RELEVANT ANALYZES, above, were used data from: "The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech"


More than:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου