ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ στο

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΗ & ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ http://bouzanis.blogspot.com/p/blog-page_7.html

➤ The Common, Global System of Inscription-Reading of Ancient World

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

TEACHING IN COURSE

READING BOOK

of Pictographic & Ancient Linear Scripture 


[EICONOGRAMMATI 

            and PALAEOGRAMMIKI SCRIPTURE]

A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous,
which unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Cuneiform writing, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc.
  An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.
   Follow us! Help to complete a such serious case...
Do you know the Greek language?
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ μας, λοιπόν! 
  

  KNOW, firstly, the Greek World!
Ο Ελληνικός Κόσμος και ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος  The Hellenic World and Deucalions Flood


DOWNLOAD in PDF (recommended!)
το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

  KEEP the current, under review always,
 “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


  And CONTINUE, step by step, lesson by lesson, with
our READING BOOK

LESSON 1. The Achilles’ shield is… talking!LESSON 2.  An alphabetical inscription from Dimeni’s walled City, before... 7000 years!


LESSON 3. A jar from Orchomenus of Boeotia with… Alphabetical Inscription! (Greece, 2nd millennium BC)


http://bouzanis.blogspot.gr/2016/10/a-vessel-from-greece-with-alphabetical.html


LESSON 4Two vessels from Ancient Egypt and Indus Valley (Pakistan) - 6.000 years old - with... Alphabetical Inscription!LESSON 5. Two wine’s jugs from Ancient Greece with Alphabetical... decorative motifs!


LESSON 6. Etruscan wine’s jug with a Greek Abacus-Alphabet and… indication of use!LESSON 7.The Monograms of Alexander the Great and of the Mother of God


LESSON 7a. Monograms of Alexander the Great of Philip – Μονογράμματα του Μ. Αλεξάνδρου του Φιλίππου

LESSON 8Earthen utensils from the Indus Valley until Ancient Greece and... today!

 

LESSON 8aMacedonian Staters and  Macedonians’s Language! – Μακεδονικοί Στατήρες και Μακεδόνων Γλώσσα! –

LESSON 9. Poetic of Hieroglyphics Points and… specialists Horapollo from Nilos and the Frenchman Champollion!      

LESSON 10. The Lions Gate is… speaking! – Ancient Mycenae, Greece 

LESSON 11. Sanskrit, the Ancient Indian and the Hellenic Language!


LESSON 11a. Two similar inscriptions in pots from Ancient Greece and from Indus River Valley!


LESSON 12. Osteal Tags, Signboards, accompanying products, 5.000 years old, with... Alphabetical Inscription! (Abydos, Ancient Egypt)


LESSON 13. Three Palaeo-Linear Inscriptions from Minoan Crete or about Linear A΄ and B΄ Scriptures and other... kind of nonsense!


LESSON 14. The alphabetic inscription (7.000 years old!) on the sherd of Gioura – Alonissos, Greece 


LESSON 15. The Stone Spoon from Minoan Sanctuary Peak of Kythira is... presented to us!


LESSON 16. An inscribed, military double ax from Arkalochori Crete -Minoan Greece-


http://bouzanis.blogspot.gr/2017/01/an-inscribed-military-double-ax-from.html


LESSON 17. Minoan, female figurine with inscribed supplication!


LESSON 18. An amphora from prehistoric Thebes of Boeotia with Alphabetical Inscription! (Greece, 2nd millennium BC)
LESSON 19Ptolemy the Epiphanes, a Cleopatra, the hieroglyphs, the Eikonogrammati and Palaeogrammiki Writing and the Frenchman Champollion!

LESSON 20. A Surgeon Urologist-Andrologist, Therapist from Ancient Egypt (1350 BC), the Advertisement and the Hieroglyphs!LESSON 21. The Temple-Tomb of Beauty for prayers, hymns and the Resurrection of Kalloni Queen from Ancient Egypt! (2000 BC)


LESSON 22. The inscribed ceramic utensils of Maya, the hieroglyphics and the Common of Writing of the Ancient World!

LESSON 23. Inscribed Jars 1000 to 7000 years old from around the World and the Common of Writing of antiquity!LESSON 24. An inscribed stone table for sacrifices and hymns from Asterousia Mountains of Minoan Crete (Kofinas)

LESSON 25. King's ossuary, beverage's containers inscribed and Hieroglyphics from Ancient Egypt!


LESSON 26. The Mystery of the Etruscans’s Language and the Greek, Pictographic & Ancient Linear Scripture System of the ancient World!

 LESSON 27. A Royal Ossuary for an… insoluble Egyptian King and "Tutankhamun" of Hieroglyfists!


 LESSON 28. The Reading of a Seal from the Indus River Valey! – India, Pakistan (2.000 BC) –


 LESSON 29. The "Tutankhamun", the Reading of an Ossuary and the… feat of Hieroglyfists!


 
 LESSON 30. A Proof of Payment of Fees from Inner Syria (Sumeria) – with the pre-cuneiform scripture (3,500 BC) –
 LESSON 31. Australia, Hieroglyphics 5,000 years ago! – The Common, Global System of Inscription-Reading of Ancient World in the Service of International Trade –
 LESSON 32. Exercises for... experts of Australian Hieroglyphics! – Pictographic & Ancient Linear Scripture – LESSON 33. Maia the "Goddess of Snakes", the mother of Hermes! – Knossos 2nd millennium BC! – Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture –
 LESSON 34. The Coffin of Tutankhamun presents its self to us! – Ancient Egypt, 2nd millennium BC! Pictographic & Ancient Linear Scripture

LESSON 35. A… Tutankhamun’s Sarcophagus and Pictographic & Ancient Linear Scripture!  – Ancient Egypt, 2nd millennium BC! –

  LESSON 36. Seeking the Queen Nefertiti and King Akhenaten into the Tomb of a... lame Pharaoch! – Ancient Egypt, 2nd millennium BC –


    

  LESSON 37. Reading texts of Pictographic & Ancient Linear Writing of Ancient World (1)


  
  
LESSON 38. Two famous Palindrome(!) Greek Inscriptions


  LESSON 39. Horapollo the Alexandrian and the Greek Glossic Code of the Pan-Human Speech

 LESSON 40. The Throne of Minoa, the Pharaonic Signals, the Asclepius, the Hammer and Sickle of Communism and the Ancient Linear Writing!

The Throne of Minoa, the Pharaonic Signals, the Asclepius, the Hammer and Sickle of Communism and the Ancient Linear Writing!

 LESSON 41. GreekChenese and Egyptian Zodiac Signs-Guides – Τα Ελληνικά, τα Κινέζικα και τα Αιγυπτιακά Ζώδια-Οδηγοί του Ετήσιου Κύκλου της Γης  LESSON 42. The Sun-Osiris, the Moon-Isis and Sirius-Horus (Ο Ήλιος-Όσιρις, η Σελήνη-Ίσιδα και ο Σείριος-Ώρος) LESSON 43. I’m Goddess Isis! (Είμαι η Θεά Ίσις! Τον εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν!)


 LESSON 44. The sandals of Tutankhamen and the footstools of his foots! (Τα Σανδάλια του Τουταγχαμών και τα υποπόδια των ποδών του!)


 LESSON 45. Protection’s knot of King Tut’s tomb and protection’s forts of Myceneans and Egyptians! – O Δεσμός Προστασίας του Τάφου του Τουταγχαμών και τα Οχυρά Μυκηναίων και Αιγυπτίων! –

LESSON 46. Επιγραφές από τάφους, λειψανοθήκες, σαρκοφάγους και οστεοφυλάκια Αιγυπτίων! – Inscriptions from tombs, shrines, reliquaries and ossuaries of Egyptians! –


LESSON 47. Το Χρυσό Δαχτυλίδι από το Μαύρο Σπήλαιο της Κνωσσού –Gold Ring from Mavro Spileo at Knossos– (KN Ζf 13)

               

LESSON 48. Σφραγιδόλιθοι από τα Εμπορικά Κέντρα της Μινωικής Κρήτης και της Κοιλάδος του Ινδού! –Seals from the Shopping Centers of Minoan Crete and the Indus Valley!–
 

LESSON 49. Οι Φύσιγγες των Ιερογλυφικών Κειμένων και η Ανάγνωση της Αιγυπτιακής Γραφής. The Cartouches of Hieroglyphic Texts and  the Reading of  Egyptian Writing

https://bouzanis.blogspot.com/2020/11/cartouches-of-hieroglyphic-texts-and.htmlLESSON 50.

Shortly!

C O N T I N U E S - C O N T I N U E S
Keep the e-address
will be followed flow of readings... 
Spread it!
Donate it!
Copy and print it!

ELEMENTS of
The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG HeLLeNiC SySTeM oF aNCieNT SPeeCH

The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World
[the eiKoNoGRaMMaΤi & PaLeoGRaMMiKi SCRiPTuRe]
MAKE Download it, in PDF, from:   

Get only 
the "EiKoNoGRaMMaΤon & PaLeoGRaMMiKon Alphabet"
http://bouzanis.blogspot.gr/2014/01/an-early-hellenic-alphabet.html


PHAESTOS DISC [the reading in 2 pages!]
A printed model for drafting documents from administrators of Phaestos Commercial Center!1 σχόλιο:


  1. One of my best buddies recommended this website and I owe it to her. She helped me to find this nice website. I appreciate your nice work. Keep continuing helping others. I will refer this site to other people like my best buddy. Thanks.
    Hug & blesses!
    Click this post to read more.

    ΑπάντησηΔιαγραφή