επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου –CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech–

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. – 
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

 Ποιητική ΜυΣΤαΓωΓία ~ ΜυΣΤιΚή αΓωΓή 


ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ στο τέλος αυτής της σελίδας...    
– CHOOSE a KEY at the end of this page ... –

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνεχίζετε εάν, έστω στοιχειωδώς, δεν γνωρίζετε την Ελληνικήν και προτού ρίξετε μια ματιά στον  Ελληνικό Γλωσσικό Κώδικα - Greek Glossic CoDe
  Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]


    ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ σε PDF (συστήνεται!)
 DOWNLOAD in PDF (recommended!)  

το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
του ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  Το Θεώρημα του Κρατύλου, που λόγω μέσων και εποχής δεν έγινε κατορθωτό να αναπτυχθεί, να στηριχτεί και να πείσει, ερχόμαστε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο και να το διδάξουμε!
  "Κρατύλος φησίν όδε, ώ Σώκρατες, ονόματος ορθότητα είναι εκάστωι των όντων φύσει πεφυκυίαν και ού τούτο είναι όνομα ό άν τινές ξυνθέμενοι καλείν καλώσι, της αυτών φωνής μόριον επιφθεγγόμενοι, αλλά ορθότητά τινα των ονομάτων πεφυκέναι και Έλλησι και βαρβάροις την αυτήν άπασιν." 
(Πλάτωνος Κρατύλος, 383 Α) 

   Κατά το Θεώρημα του οΡΘού ΛόΓου ~ του ΚΡαΤύΛου, οι λέξεις, ζώντα-οργανικά ποιήματα επιστημονικής γλωσσοπλαστίας, δεν είναι τυχαία, κατά τινα συμφωνίαν φωνών και εννοιών, όντα.
 Ο δε ΠΥΘαΓόΡας ~ ο αΡιΘΜοΠοιός, ο Σάμιος, εδίδασκε το Τρισυπόστατον του ανθρώπινου Λόγου. Το οΜιΛόν ~ ΛόΓων έΠεα, το ΣηΜαίΝον ~ ΣηΜείων ειΚώΝ και το ΚΡυΠΤόν ~ η εΤυΜοΛοΓία ή ΔοΜής εΝΝοιών άΚος. 

Θα συμβουλευτούμε τους ανώνυμους και άγνωστους Λέξεων-Πλάστες και Λεξικοποιούς που, εκ του Ελληνικού, επινόησαν και εμπλούτισαν τα διάφορα Εθνικά Γλωσσικά Ιδιώματα και,… χλευάζοντας τους σύγχρονους αλλά και τους αρχαίους εξ ετοίμων… ετυμολόγους, θα ανακαλύψουμε και θα σας παρουσιάσουμε τις ΚΛΕΙΔΕΣ Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου. 

[We will consult the anonymous and unknown word-makers and Lexicographers who, out of Greek, have devised and enriched the various National Linguistic Idioms and,… mocking the modern as well as the ancient etymologists, we have discoverd and we will present you the keys for the production and for the enrichment of human speech.]
Βασικές Κλείδες του Κώδικα Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου, για την Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου που εδώ επιχειρούμε,  αποτελούν οι γνωστές και... μη γνωστές "Τροπές Συμφώνων τε και Φωνηέντων", το "Δασύ Πνεύμα" που μας επισημαίνει μια σειρά από αρχικά... κρυμμένα γράμματα πρό των γνωστών δασυνόμενων λέξεων αλλά και πρό αυτών που αρχίζουν από Υ, Ρ, Ν, και Λ, καθώς και ένα... χαμένο, το υπογεγραμμένο ι.

ΔΙΑΛΕΞΕ μία ΚΛΕΙΔΑ
– CHOOSE an KEY –

 Χωρίς Ιδιαίτερη Κλείδα  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/04/blog-post.html


 Η Κλείδα  ι ~ Κ ~ Γ ~ Χ  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/blog-post_63.html
 Η Κλείδα Π ~ Μ (όΠΠατα~όΜΜατα)  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/blog-post_88.html
 Η Κλείδα ΣΣ ~ θ, ζ, χ, ξ  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/blog-post_73.html
► Η Κλείδα ΣΣ ~ ΤΤ ~ ΣΤ  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/blog-post_84.html
 Η Κλείδα Δασεία ‘ ~ Σ, Κ, Γ, Χ, Β  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/blog-post_54.html
 Η Κλείδα Υ ~ Μ (οΥ ~ Μη)  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/u-u.html
 Η Κλείδα W ~ Σ, Μ, Γ  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/03/w.html
 ►Άλλες Κλείδες  https://greekglossiccode.blogspot.com/2020/04/blog-post_25.htmlή  ΣΥΝΕΧΙΣΕ με το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου" – or Continue with "Grammar-Structual Dictionary of Panhuman Speech"   
☛ προσεχώς