επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Η Ναύς του Λητώου, του Θεού Ήλιου! – The Ship of the God-Sun!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής –Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)–
       

Ο ίδιος Θεός για τους λαούς της έσω Συρίας και της Μεσοποταμίας και τους Αιγυπτίους και τους Έλληνες! The same God for the peoples of inner Syria and Mesopotamia and the Egyptians and the Greeks!

Οι έΣωΣύΡιοι ~ αΣΣύΡιοι και ΣουΜέΡιοι και οι Μεσοποτάμιοι, καθώς και οι αιΓύΠΤιοι ~ της Γής των αιΘιόΠων του Νείλου, οι αρχαίοι, ζωγραφίζανε τον Θεό Ήλιο τον ζωοδότη από την δύση του, στο ωκεάνιο ταξίδι του με πλοιάριο, μέχρι την επόμενη ανατολή του, οι δε Λαοί της αΛός ~ οι έΛΛηνες, οι ανεπανάληπτοι Έλληνες, στο επουράνιο ταξίδι του, από την ανατολή του, από της ηούΣ την Γη ~ την αΣία μέχρι την εΣΠεΡίαν, με τέθριππον άρμα και οδηγόν!

The peoples of inner Syria, the Assyrians, the Sumerians and the Mesopotamians, as well as the Egyptians, of the Ethiopian Land of the Nile, the ancients, they painted the Sun God, the giver of life, from the west, at his oceanic voyage by boat, until his next sunrise, but the Peoples of the Sea, the Greeks, the unique Greeks, at his celestial voyage, from the east, from the earth of Asia to the west, to the eSPeRiaN, with a four-wheeled chariot and its driver!

 Γιά του Έλληνες, ιστορικά, ΘεόΣ ~ ο ΔοΜών, ΘεϊΚόΣ ~ ο ΔοΜιΚός παράγοντας, οποιοσδήποτε δομικός παράγοντας παντός τινός και του σύμπαντος Κόσμου. ΘεοΛοΓία ~ η ΘεοΓοΝία κατά τον ΘεοΛόΓον ~ οΡΦίαν.

Θεοί, λοιπόν, οι δημιουργικές δυνάμεις του Κόσμου, του ορατού και του αοράτου και του κρυφού και του απόκρυφου, του εξωτερικού και του εσωτερικού, του γνωστού και του αγνώστου καθώς και του κόσμου των ανθρώπινων λειτουργιών, σωματικών και πνευματικών, αισθημάτων και συναισθημάτων και διανοημάτων.

Tί σημαίνει Θεός ή Θεοί; Και οι Θεοί ΠΝεύΜαΤα ~ εΠιΝοήΜαΤα των πνευματικών άθλων του καταξιωμένου, ανώτερου ανθρώπου, είναι! Πνευματικά όντα οι Θεοί στον εσωτερικό κόσμο και την διανόηση του ανώτερου ανθρώπου! Ποιός, όμως, είναι ο άθλιος ρόλος των όποιων Θεών, στο διάβα της πανανθρώπινης ιστορίας, στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων, εξουσιαστών και απατεώνων και στις αρρωστημένες φαντασιώσεις του αγελαίου ανθρώπου είναι μία άλλη υπόθεση που μπορεί, να ενοχλήσει το προσοδοφόρον και την ισχύν των πρώτων ή να προσβάλλει την θανάσιμη βλακεία του τελευταίου!

For the Greeks, historically, God ~ the Structure, Divine ~ the Structural factor, any structural factor of everything and of the Universe. Theology ~ Theogony according to the Theologian ~ Orpheus.   

Gods, then, are the creative forces of the Universe, of the visible and the invisible and of the hidden and the occult, of the external and the internal, of the known and the unknown as well as the world of human functions, of physicals and of spirituals, feelings and emotions and inventions.

What does God or Gods mean? The Gods are spirits ~ inventions of the spiritual achievements of the acclaimed, superior man! Spiritual beings are the Gods in the inner world and in the intellect of the higher man! But what is the miserable role of any God, in the course of human history, in the hands of criminal organizations, rulers and swindlers and in the sick fantasies of the herd’s man is another affair that can disturb the profitable and the power of the firsts or to insults the deadly stupidity of the last!

   Μυθολογεί ο Εβραϊσμός, στα όρια της εγγύς αΣίας ~ της Γης της ηούΣ, της ανατολής και της εΦάΛου Γης ~ της αΦΡιΚής, του νότου, σε σχέση με τους Λαούς της αΛός ~ τους έΛΛηνες, που αιώνες, κατά τα λεγόμενά του, πολέμησε προκειμένου να στηρίξει ένα μικρό και ασήμαντο, αλλά δυναμικό και φιλόδοξο, το εΒΡαϊΚό ~ αΡαΒιΚό φύλο της ΣυΡίας της (εΦά)Λου ~ του ιΣΡαήΛ. Ευτύχησε ο Ιουδαϊσμός στα χέρια της πνέουσας τα λοίσθια Ρώμης, προκειμένου, όχι να περισώσει την Ρώμη αλλά να προσπαθήσει να συντρίψει τα αρχαία έθνη, με τις δύο, ύβρις γιά τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα, τις πολυ... αιρετικές αιρέσεις του, τον Χριστιανισμό και τον Ισλαμισμό. (28 επίσημες αιρέσεις ο πρώτος και 10 αιρέσεις ο δεύτερος)

Myths are told by Judaism! On the borders of Asia, of the east and the coastal land of Africa, of the south, in relation to the Peoples of the Sea ~ to the Greeks, for centuries, according to them, Judaism, fought for to support a small and insignificant, but dynamic and ambitious, the JEWISH ~ARABIAN gender of coastal Syria ~ the Israel. Judaism was happy in the hands of a dying Rome, in order, not to save Rome but to try to crush the ancient nations, insult to man and humanity, with the both its sects, the Christianity and Islam.

=============================

Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την "Γραμματική-Δομική Ανάλυση" και τον "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής & του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου".

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/01/grammar-structural-analysis-and-code-of.html

At the RELEVANT ANALYZES, above, were used data from: "Grammar-Structural Analysis" and the "Code of the Production & Enrichment of the PanHuman Speech"

https://greekglossiccode.blogspot.com/2022/01/grammar-structural-analysis-and-code-of.html


ΔΙΑΒΑΣΤΕ μαζί μας!  READ with us!

παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας.

"Το ΚοιΝό ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής-αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΛόΓου"

https://bouzanis.blogspot.com/p/blog-page_7.html

  

attend a series COURSES of READING from our READING BOOK

"The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH"

https://bouzanis.blogspot.com/p/the-common-global-system-of-i.html


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από

"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading was used Elements-Letters from:

“The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient WorldΣημαίνουμε την Επανάσταση του Ανθρώπου και την Βασιλεία επί της Γης του Αεί Θνητού, Συνετού, Νέου Ανθρώπου!

Ο Παγκόσμιος Νούς έχει συντρίψει την άγνοια! Ο Λόγος έχει ξεγυμνώσει τους Θεούς! Αφουγκραστείτε έναν Κόσμο που έρχεται, είπε ο Προφύτης!

(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 

We proclaim the Revolution of the Man and the Reign of the mortal, prudent, New Human!


The World Mind has crushed ignorance! The Word has stripped the Gods naked! Listen to the new coming World, said the Prophytis!

 (Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history! Prophytis = He who cultivates the soil for the planting,  the underminer.)

 

ΑΚ 385

                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου