ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

APPLICATION FOR MIGRATION (Greece to USA, 1951)

A Letter - Application from: AMERICAN EMBASY, Visa Unit, 3 Jan Smuts, Athens, GREECE
Memoirs of a Migration that never happened!
Opportunity to Memories!


Nostalgia for a comeback! This torments dreamers, in their fleeting dreams!


take it (PDF):

ή από:

https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=E39B50D7D9EA3235&resid=E39B50D7D9EA3235%21161&app=WordPdf&wdo=1  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου