ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

A WISH for BEAUTY and YOUTH

a WISH, on the occasion of the feast of... St. Valentine.

Select or donate a wish!

in Power Point 2003 & Windows XP, use Code. 14-2-14, from:

or:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου