ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

A WISH for BEAUTY and YOUTH - Video

a WISH, on the occasion of the feast of... St. Valentine.

Select or donate a wish!
For the eternal beauty and youth! Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου