.

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

CLASSICAL BEAUTY from Ancient Egypt

The Beauty is Gods Poem!Classical beauty from Ancient Egypt

[processed by Bouzanis K., Greece]


READ the ANCIENT EGYPTIAN!
Spread it!
Donate it!
Copy and print it!


by Bouzanis K.

ELEMENTS of
The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG HeLLeNiC SySTeM oF aNCieNT SPeeCH

A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous

                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου