.

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Το "Γνώθι Σαυτόν", το "Ε" των Δελφών και το "Μηδέν Άγαν"

του Μ π ο υ ζ ά ν η Κ. Ι. - by B o u z a n i s Κ. -
Περί του "Ε" του εν Δελφοίς
  Ο Πλούταρχος, αρχαίος βιογράφος και φιλόσοφος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας (46 - 127 μ.Χ.), διατελέσας ιερεύς - άρχων του Ιερού των Δελφών, θα ασχοληθεί με το «Ε το εν Δελφοίς», χωρίς όμως, ως μύστης ιερατεύων, να γίνει ιδιαίτερα διαφωτιστικός. Η περιγραφή της περίφημης επιγραφής των Δελφών έρχεται, ως παράδοση, από το ξύλινο αέτωμα του προϊστορικού ιερού του Απόλλωνα, τότε που η εγγραφή και η ανάγνωσή της χρειαζότανε το Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής& Αναγνώσεως και, σίγουρα, τίποτα δεν εσήμαινε την... τριχοτόμησή της.
  Φανταζόμαστε, λοιπόν, το αέτωμα του ναού με το «ΓΝώΘι ΣαυΤόν» και το «ΜηΔέΝ άΓαν», συμμετρικά, δεξιά και αριστερά, και το "Ε" ή "Η", "το προεδρεύον αυτών" στην κορυφή. Ένας υποψιασμένος, εγγράμματος επισκέπτης, χωρίς το "Ε" είχε μπροστά του μία… ελλιπή καρκινική επιγραφή!
ΓΝΘ  ΣΤ      ΜΔΝ  Γ
με ελλείπον σημείον το "Τ"! 
   Συμπληρωμένη η επιγραφή:
ΓΝΘ  ΣΤ  Τ*  ΜΔΝ  Γ
ΓΝώΘι ΣαυΤόν Το (ή όΤι) ΜηΔέΝ άΓαν
Σε ελεύθερη απόδοση: «Μάθε! Γνώρισε! Ενημέρωσε τον εαυτό σου ότι ακόμη και το Τίποτα, το Μηδέν δηλαδή, είναι υπερβολικά πολύ!».

  Ανασηκώνοντας τον πέπλο της ποιητικής τέχνης και της μυθοπλασίας, θα διακρίνουμε τον Πύθωνα**, το εμπόριον, τον εμπορικό σταθμό των Δελφών, ο οποίος, όταν παρηκμακώς, έδωσε τον τόπο στο πνεύμα, στο Απολλώνιο Φως δηλαδή, και εκεί ιδρύθηκε ένα αρχαίο πανεπιστήμιο με τμήματα: Φιλοσοφίας***, Στρατηγικών Μελετών και Προσωπικών & Διεθνών Υποθέσεων****, με παγκόσμια απήχηση.


** Πύθων  = ο Σεσηπώς, ο Σαπρός (ο παρηκμακώς)
***  Από το αέτωμα του ιερού και τα γνωστά Δελφικά Παραγγέλματα.
**** Το Μαντείον.
 [VR 2013 από ΜΠΟΥΖΑΝΗ Κ. Ι. - BOUZANIS K. -]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου