ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

To the newly minted and ... mischievous Nations, today!

... you have letter!
 Many letters have to receive!


Letter a΄ 
About the name of Macedonia, of Albania and Turkey. 

 The elder Nation,
Homeland of the Masters of Culture, of Arts and Sciences have many letters to send to multiple recipients! 
- Said Profytis -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου