ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Read newest for Human Written Word!


του Κ. Ι. Μ π ο υ ζ ά ν η - by Κ. B o u z a n i s -
    When talking about the Human Language we mean 
the Universal Language, which we will discover and, studying, we will approach through dialects of nations and peoples.

The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World

As a prep, download the following study. 


The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World (bilingual version)
[the iCoNoGRaMMaΤi & PaLeoGRaMMiKi SCRiPTuRe]
english  http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html   


THE OLDEST ALPHABET [An early Hellenic Alphabet]


PHAESTOS DISC [the reading]

23/9/2015
The Publication is completed,
with drills and the reading of relevant texts in PDF.
Do DOWNLOAD in PDF
Since:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου