ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Il Papa va a Metropolis (Istanpoul) dell Impero Ottomano!

του Κ. Ι. Μ π ο υ ζ ά ν η - by Κ. B o u z a n i s -

The Pope in the Metropolis the Ottoman Empire!
Il Papa a Istanbul Bisanzio!
Il Papa in Nuovo Roma!

In definitiva, chi e perché mandano il Papa al Fanar?
Cosa spinge il Patriarca e il Papa di abbracciare l'altro?
Che cosa si evolve in Ancient Europa (Balcani)?
Che cosa succede in Macedonia, Epiro e Tracia?
Cosa ... giocando con il "Caso M. Alexander" Amphipolis?

Tutti collegati! Dicono. 
   Hanno messo la scacchiera della geopolitica in Mediterraneo orientale e nei Balcani, Siria, all'interno della Siria, Upper Siria ed Estremo Siria e ... giocare!
  Il New Age mescolato con cospirazioni, l'indebolimento, con Segreti e Misteri e ... correre! Il Nuovo Millennio sarà più interessante, pieno di brutalità indicibile e la tragedia indescrivibile dell'Umanità!
--------------------------------------------------- 
NOTE:
. 1204 - 2014. Quelli... giocare con Numerologia e Semiotica lascia correre!  1204 - 2014. Quelli... giocare con Numerologia e Semiotica lascia correre!  Nel 1204 divenne presa di Costantinopoli da parte dei crociati Franchi e sei, secoli  I rappresentanti di Cristo sulla terra, lui di Roma e della Nuova Roma, quindi per il "primato", non avevano né un ... Buongiorno
. Godetevi... l' istantanea di Gran Costantino e Grande Alessandro e Leggere l'immagine con un... mille rivelazioni storiche!


Le domande, una volta, hanno molto più valore
   delle risposte più eruditi!
Dietro le truffe storiche
κρυμμένα gli stratagemmi di potenziali Overlords!
Ellenismo è il lievito di gentilezza,
  di saggezza e la cultura dell'umanità!
- Per preparare il terreno, hanno detto il Profytis! -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου