ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Πρός τα νεόκοπα και τα... πονηρά Έθνη, σήμερα!

... έχετε Γράμμα! 
Πολλά Γράμματα έχετε να λαβαίνετε!


ΕΠΙΣΤΟΛΗ α΄
Περί Μακεδονίας, Αλβανίας και Τουρκίας η ονομασία. 

 Το Γηραιόν Έθνος 
και η Πατρίδα των Διδασκάλων του Πολιτισμού, της Τέχνης και των Επιστημών έχουν πολλά Γράμματα να... στείλουν, 
με πολλούς αποδέκτες! - είπε ο Προφύτης -
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου