ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Ο Ερντογκάν υπεξαίρεσε και τον ΄Ηλιο της Βεργίνας!

Ο Ερντογκάν,
πρώην άρχων της Μητροπόλεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και νυν Σουλτάνος, ως εξ Ελλήνων το Γένος*, ελαφρώς... υπερβάλλει! 

Ο Σουλτάνος ο Ερντογκάνος είναι σπουδαίος... Εφευρέτης!
Εδώ ανακάλυψε την... Αμερική!- Ερντογκάνο γιά πές... αλεύρι. Η ονομασία περί Τουρκίας, Ιστανπούλ, Μακεδονίας και Αλβανίας σε... γυρεύει:

 εΡΝΤοΓάΝ = ο έΛΛην Το ΓέΝος Πρόεδρος της Τουρκίας, σήμερα. [Erdogan = the Greek from genus, presindent of Turkey, to day!]
 ιΣΤαΝΠούΛ = η ΜηΤΡόΠοΛις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Κωνταντινούπολις, η πόλις του Μ. ΚωΝΣΤαΝΤίΝου*. [iSTaNPuL = the MeTRoPoLis of Ottoman Empire, the Constantinople, the City of M. CoNSTaNTiNe*.]


    Εδώ οι Φαναριώτες... ρήμαξαν την Ελληνική Γλώσσα για να χαρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το πιό βάρβαρό της γλωσσικό ιδίωμα!
==========================
* Δες σχετικά: ΕΔΩ
Λίγος σεβασμός,
από τον... μεγαλοκληρονόμο του Ελληνοπρεπούς Βυζαντίου,
δεν θα τον βλάψει.
Οι Έλληνες, από τα παθήματά τους, 
γνωρίζουν καλά τι σημαίνει Ύβρις και Νέμεσις!
 - είπεν ο Προφύτης -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου