ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Αποκάλυψη! Το Μυστήριο της Ταφής του Μ. Αλεξάνδρου


του Κ. Ι. Μ π ο υ ζ ά ν η - by Κ. B o u z a n i s -

     Η Σορός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντός ποικιλοστόλου, ξυλίνου φερέτρου, επί νεκρικής άμαξας, ακολουθώντας τα ελληνικά νομίσματα, ξεκίνησε το προγραμματισμένο της ταξίδι προς τις Αιγές, την πρωτεύουσα πόλη της Μακεδονίας. Μέχρι να ετοιμαστεί Μνημείο Προσκυνήσεως* και Ταφής αντάξιο του Βασιλέα των Βασιλέων, του Κυρίου της Ανατολής, του Μ. Αλεξάνδρου, την Σορό του θα φιλοξενήσει στον μεγαλοπρεπή Λόφο Κομιδής, ύστερα από τις σχετικές παρεμβάσεις, το Μνημείο Ταφής του ηΓεΜόΝος της Αμφιπόλεως.
   Ο γιός του Αντιβασιλέως της Μακεδονίας, του Αντιπάτρου, Χιλίαρχος τότε, ο Κάσσανδρος, ύστερα από σχετική εισήγηση, εγκατέστησε φρουρά στο Μνημείο ώστε να αποφευχθεί η κλοπή της σορού του Αλεξάνδρου, την οποίαν διεκδικούσαν και οι ηγεμόνες, Επίγονοί του, της Συρίας και της Αιγύπτου.
   Τελικά το φέρετρο του Μεγάλου Βασιλέα δεν ανεχώρησε ποτέ από τον Τύμβο της Αμφιπόλεως! Εκεί, κατεστράφη! Νύκτωρ, κλέπτες απεκοίμησαν την φρουρά, έκλεψαν την σορόν, εβανδάλισαν το μνημείο και κατέσπασαν τα σημεία!  Από εκεί αρχίζει η... άγνωστη περιπέτεια της Σορού του Αλεξάνδρου. 
    Η Ιστορία, τον ίδιον τον Αλέξανδρο, ως Προσκύνημα, θα τον συναντήσει στην Αίγυπτο η δε Αρχαιολογία, καθ’ υπόδειξιν της Ιστορίας, θα αναγνωρίσει το κενοτάφιό του, ανασκαμμένο και παραχωμένο, κάτω από γνωστό Τέμενος! 

   Χαμένοι στις πλάνες, ζαλισμένοι από τις παραπλανήσεις, ακόλουθοι ανυποψίαστοι απατεώνων και εύπιστοι στα γεγραμμένα ρυπαρών πλαστογράφων, καλούμαστε, ξεδιαλύνοντας την νεκρική αχλύ, ανοίγοντας τα... χαρτιά μας, να εξιχνιάσουμε το Μυστήριο της, μετά τον θάνατο, ζωής του Μ. Αλεξάνδρου και, τιμώντας τον Άνθρωπο τον Νοήμονα, να το αποκαλύψουμε!
------------------------------------------
* Πρωτόγνωρο γιά τα ελληνικά ήθη! Ήδη όμως, με 700 τάλαντα και στρατιωτική δύναμη, την υπόθεση της "Θεοποιήσεως και της Προσκυνήσεως του Μ. Αλεξάνδρου" είχε αναλάβει ο παιδιόθεν φίλος του Αλεξάνδρου, ο Βασιλικός Θησαυροφύλακας, ο Σάρπαλος του Μαχάτα. Ο Σάρπαλος, ιστορικά, έφερε εις πέρας αυτήν του την... εργολαβία, δελέασε ακόμη και τον αντιΦιλιππικόν Δημοσθένη και κατέλαβε, από κοινού με τον άλλον Σάρπαλο, τον Βεροιαίον, την θέση που αυτό του το εγχείρημα του εχάρισε!
** υqβυdοπq  ***fυβφοvncqαυοβοτββqα  **** πqgυqβυh

Τελικά ο Πλούταρχος, των Δελφών Άρχων, δεν μας κατατόπισε!
Οι αναφορές περί της Ταφής του Αλεξάνδρου σταματούν όταν,
επισήμως, διετυπώθη Το Αυτοκρατορικό Δόγμα του επόμενου Μεγάλου, του CAIVS FLAVIVS VALERIVS AVRELIVS CoNSTaNTiNvS, Κυρίου της Ανατολής και ο... Αναστημένος Αλέξανδρος αναγνωρίσθηκε Θεός, Αρωγός και Σωτήρας της Αυτοκρατορίας!
- Προφυτεύων, δηλαδή προετοιμάζων το έδαφος, αυτά είπεν ο Προφύτης -


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου