ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Erdoğan Vergina Güneşi aldı

The Erdogan… is stealing the Sun of Vergina!
Die Erdogan... stiehlt die Sonne von Vergina!


Erdogan,

former Ruler of the Metropolis of the Ottoman Empire and now the Sultan, as Greek origin, slightly exaggerating ...!The Sultan Erdoganos is very Great... Inventor!
Here he discovered the... America!

- Erntogkano, uttered the word ... flour. The name of Turkey, of Istanpoul, of Macedonia and Albania... asks for you!


Erdogan,

former Ruler of the Metropolis of the Ottoman Empire and now the Sultan, as Greek origin*, slightly exaggerating ...!


Here, Phanariots ... ravaged the Greek Language to donate to the Ottoman Empire the most its barbarian linguistic idiom!
===========================

* Look here: ΕΔΩ


A little of respect, from the large heir of Hellenic Byzantium,
will not hurt him.
The Greeks, by their sufferings,
know well what means Hubris and Nemesis!
- Said the Profytis -


▲ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ▲

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου