ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Περί Δημοσθένους, Ένα Ποιητικό Ερώτημα.

Η Ποίηση, ανοίγει στο Φώς και σηματοδοτεί - λέει -
όσα εσύ, εμπνεόμενος, θα ανακαλύψεις... 


   Αλήθεια, εκεί τι γύρευεν ο ρήτωρ των αντιΦιλιππικών;
Την... κουβέρτα γιατί την... υπεξαίρεσαν; 
   Ο Σάρπαλος εφυγαδεύθη, νύκτωρ, απ' τα τείχη!
Εξευτελίζοντας την... Τιμήν του Δημοσθένους
στα τριάκοντα αργύρια! 
......................................................................
Πράξεις θλιβερών... ηρώων σκιάζουν την Ακρόπολη!
- είπεν ο Προφύτης -
fυlυrnponnvυfopεfυrqπncofυβnoα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου