ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Greece, the center and the beginning of World Spirit


GRIECHENLAND, das Zentrum und der Beginn der Weltgeist

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου