ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

A WISH for the eternal beauty and youth.[Video]του Κ. Ι. Μ Π Ο Υ Ζ Α Ν Η - by B O U Z A N I S K. -


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου