.

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

To the newly minted and ... mischievous Nations, today!

... you have letter!
 Many letters have to receive!


Letter a΄ 
About the name of Macedonia, of Albania and Turkey. 

 The elder Nation,
Homeland of the Masters of Culture, of Arts and Sciences have many letters to send to multiple recipients! 
- Said Profytis -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου