ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

MACEDONIA = Country of Axios River!

by Bouzanis K. 
Knower of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive

"My name is Country of Axios River"!*
 MaCeDoNia is shouting it! 
--------------------------------------------------
* From: "Grammatical-Structural Dictionary of Common Greek"



 If you want to know what something is,
ask it to tell you his name!!
 Antisthenes* is Shouting! 
......................................................
* "Authority Wisdom of Names Visit". This to friends of Sophia, Antisthenes he taught! (Antisthenes the Athenian, Cynic Philosopher, 445-360 BC)

MaCeDoNia = ΧώΡα Του αΚΣιού



MaCeDoNia = The Country of Axios River!

"I gave to Humanity the Triadic!
I gave the Great Leader, the Civilizer,
the last Greek God-Savior!"
– The Macedonia is shouting!
 History is shouting!
 The Greek Mundane Education is shouting! –

   MaCeDoNia = The Country of Axios River! An ancient capital of the Ecumenical Hellenism.


FOLLOW to study
the CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

 These the Prophytis said
 [Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,   Underminer, Saboteurs.]
                                   

▲ Home Page ▲                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου