ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 17 Απριλίου 2017

BRAVO Macedonia! Macedonians, always, took part at Greek Olympics.

At the ancient Olympic Games were taking part only Greeks, from all the corners of the Earth!


Macedonia at the 2016 Summer Olympics!
Macedonia at the 2016 Summer Greek Games!
Macedonians, always, took part at Olympics Games!
Macedonians, always, took part at Ancient Greek Olympics!
Do not cry! Macedonians, always, was Greeks and Macedonia was Greece!Bravo Matt Lauer!
Bravo “Today” show!
Bravo NBS!
THANK  you for… historical information!
Great Alexander… took part at Ancient Greek Olympics.
Philippos, Rex of Ancient Masedonia -certainly- took part at Olympics!

We do not need others witnesses!
In the ancient Olympic Games were taking part only Greeks!
Do not cry!
Macedonians, always, was Greeks!
Macedonia, always, was Greece!
- the Prophytis said -  


MY RELATED PUBLICATIONS: 
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού -MaCeDoNia = Country of Axios River- "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου