ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

LESVOS the Queen-island of Aegian Sea

by Bouzanis K. 
Knower of CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech. from the "ancient"*
..............................................................
* Ancient = the Greek, the initial, the primitive 

           Βασιλίς = η ηγεμονίς, η βασιλική.  Vasilis = Queenroyal (adjective) 

 Original Publication in Greek    

 If you want to know what something is,
ask it to tell you his name!!

 Antisthenes* is Shouting! 
......................................................

* "Authority Wisdom of Names Visit". This to friends of Sophia, Antisthenes he taught! (Antisthenes the Athenian, Cynic Philosopher, 445-360 BC)

LeSVos = ΒαΣιΛίς island!
ΛέΣΒος = η ΒαΣιΛίς νήσος!

ΣαΠΦώ = η Θεά της ΠοιήΣεως

The Greek is the reference language
of the panhuman Speaking! 
 [Caution, do not misunderstand the meaning of the Hellenism why would disrupted the Barbarians* and, above all, to you are righteous to children-Greeks...

*Barbarian=everyone who speak different language! (Herodotus)]


FOLLOW:
CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html


Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!

Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου