ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

A royal bowels’s case for… Tutankhamun from Ancient Egypt and the… Hieroglyphists!

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of  Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture

READ together with us!
    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series of simple courses from:

For reading was used Elements-Letters from:

 “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


Download it – Study it – Spread it


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
which unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc,
and WATCH one class of relevant COURSE.

<<   >>

The Ancient World is full of inscriptions with the Common, Global, Greek Eikonogrammato & Palaeogrammiko System of Writing-Reading of ancient speech!
And here, at this royal ossuary, for an insoluble Egyptian King, for "Tutankhamun", from Ancient Egypt, beats the heart of Hellenism!

[Caution, do not misunderstand the meaning of the Hellenism why would disrupted the Barbarians* and, above all, to you are righteous to children-Greeks...
*Barbarian=everyone who speak different language! (Herodotus)]

 In the beginning was the word! The reasonable person having voice, when write, not illustrat nor... encrypts! 

 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου