ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ = η Χώρα του Ακσιού ποταμού!

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.

"Το όνομά μου είναι ΧώΡα Του αΚΣιού!"*

Φωνάζει η ΜαΚεΔοΝία!
................................................
* Η ετυμολογία από το: "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"


"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
 Διδάσκει ο... Αντισθένης*! 
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης. (Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.)

ΜαΚεΔοΝία = ΧώΡα Του αΚΣιού
ΜαΚεΔοΝία = η εΣΧάΤωΝ Γη ή εΣΧαΤιώΝ Γη του Ελληνισμού


ΜαΚεΔοΝίΑ = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού

"Εχάρισα στην Ανθρωπότητα τον Τρισυπόστατον!
Τον Μέγα Στρατηλάτη, τον Εκπολιτιστή,
τον τελευταίον Έλληνα Θεό!"
- Φωνάζει η Μακεδονία!
Υπογραμμίζει η Ιστορία!
Βοά η Θύρασσεν Ελληνική Αγωγή! -

  ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού ποταμού. Μία αρχαία πρωτεύουσα του Οικουμενικού Ελληνισμού.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ για να μελετήσεις
τον ΚώΔιΚα της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.

– αυτά είπε ο Προφύτης! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου