ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Une image... mille révélations historiques!

Une image... mille révélations historiques!
Profitez de ... l'instantané de Grande Constantin et Alexandre le Grand et
lire l'image avec un ... mille révélations historiques!


«Celui qui a l'esprit et les oreilles pour écouter, qu'il entende!"
Le troisième millénaire, après la naissance de la Dieu,
par la résurrection, et du Seigneur du Monde est ici!
- Nous devons préparer le terrain, dit PROPHYTIS -

ANNONCES CONNEXES:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου