ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Одна картина... тысячи исторические откровений!

Одна картина... тысячи исторические откровений!
Наслаждайтесь ... снимок Константина Великого и Александра Македонского и
читать изображение и... тысячи исторические откровений!


"Тот, кто имеет ум и уши для прослушивания, да слышит!"
Третье тысячелетие, после рождения Бога,
через Воскресение, и Господь Мира здесь!
- Мы должны подготовить почву, сказал PROPHYTIS -


Новости по теме:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου