ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Ein Bild... tausend historische Enthüllungen!


Genießen Sie... die Momentaufnahme der Großen Konstantin und der Große Alexander und
lesen Sie das Bild mit einem tausend historische Enthüllungen


"Wer den Geist und Ohren hat, der höre!"
Das dritte Jahrtausend nach der Geburt des Gottes,
durch die Auferstehung, und Herr der Welt ist auch schon da!
- Wir müssen den Boden vorzubereiten, sagte PROPHYTIS -


Referenzen Verwandte:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου