ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Una imagen... mil revelaciones históricas!

Disfrute ... instantánea de Constantino el Grande y Alejandro Magno y leer la imagen con un ... mil revelaciones históricas!


"El que tiene la mente y oídos para oír, que oiga!"
El tercero milenio después del nacimiento de
Dios, mediante Resurrección, y Señor del Mundo ya está aquí!
- Tenemos que preparar el terreno, dijo PROPHYTIS -


Referencias relacionadas:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου