ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε ό, τι νεώτερο για τον Γραπτό Ανθρώπινο Λόγο!

  
του Κ. Ι. Μ π ο υ ζ ά ν η - by Κ. B o u z a n i s - 
 Όταν μιλάμε για την Ανθρώπινη Γλώσσα εννοούμε την Πανανθρώπινη Γλώσσα, την οποία θα ανακαλύψουμε και, μελετώντας, θα την προσεγγίσουμε μέσα από τα, κατά τόπους και τα έθνη και τους λαούς, ιδιωματά της.

Ως προπαιδεία, κατεβάστε και μελετήστε: 

Το ΚοιΝό, ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου
[η ειΚοΝοΓΡάΜΜαΤη & ΠαΛαιοΓΡαΜΜιΚή ΓΡαΦή]
Αυθεντική έκδοση ► http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html  

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ [ένα Πρώιον Ελληνικό Αλφάβητο]
Ο ΔΙΣΚΟΣ της ΦΑΙΣΤΟΥ [η ανάγνωση]
GR    
http://bouzanis.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html

ENGL    
https://bouzanis.blogspot.com/2014/01/phaestos-disc-reading.html      

23/9/2015
Η Δημοσίευση ήδη έχει ολοκληρωθεί,
με Γυμνάσματα Αναγνώσεων και με τις Αναγνώσεις σχετικών Κειμένων σε μορφή PDF.
Κάνετέ την ΛΗΨΗ ολόκληρης της εργασίας, 
σε PDF
Από:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου