ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Μιά Ευχή γιά την Αιώνια Ομορφιά και τα Νειάτα!

14 Φεβρουαρίου 2015
του Κ. Ι. Μ Π Ο Υ Ζ Α Ν Η - by B O U Z A N I S K. -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου