ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Do you Smoke? Do it... fearlessly!

Smoking makes a very excellent... lung smoked!

             
Do it... fearlessly!
And the smoked lung is made, with Chemotheraphy, only... fried!

May 31, World No Smoking Day
 Read the advertisement carefully. 
- Istor said these -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου