ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

A WISH for BEAUTY and YOUTH - Saint Valentine, Video -

14 February 2015, Saint Valentine
του Κ. Ι. Μ Π Ο Υ Ζ Α Ν Η - by B O U Z A N I S K. -Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου