ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

The mosaic of the Tomb Kasta, Amfipolis, Greece!


Process with: αβθ


                                                                                                                by Bouzanis Κ., Greece 

Hey, let profytefsoume* a little!
    The damage to the mosaic did it... now!
    One insisted publicly that dripped water 2300 years and devoured this at that point! Hold this!
    They made a test section looking for the burial, that...knew (!) And instead to find burial there, they found this in the next room! Let it, maybe and below the mosaic,  they found and they hide... the Risen Alexander!
--------------------------
*Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to... write the history!

NOTE: This publication was made before revealed the whole mosaic!

REFERENCES RELATED:

                                                                                Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου