ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Το ψηφιδωτό του Τύμβου Καστά της Αμφιπόλεως!

Επεξεργασία με αβθ
Η τελική εκδοχή

"Ο Πυρηφόρος ή Πυρφόρος* Φίλιππος"

και μία... πρώϊμη εκδοχή, με τον Φίλιππο Ολυμπιονίκη!


                                                                                                                Από: Bouzanis Κ., Greece 

Ρε σείς, ας προφυτεύσουμε** ολίγον! 
Την ζημιά στο ψηφιδωτό την κάνανε... τώρα!
Ένας επέμενε, δημόσια, ότι έσταζε νερό 2000 χρόνια και το κατέφαγε στο σημείο εκείνο! Κρατάτε το και αυτό!
Κάνανε μία δοκιμαστική τομή ψάχνοντας γιά τήν ταφή, που... ξέρανε (!) και αντί να την βρούν εκεί την βρήκανε στον επόμενο θάλαμο! Άσε που μπορεί και κάτω από το ψηφιδωτό να τον ... βρήκανε και να είναι κρυμμένος ο... Αναστημένος Αλέξανδρος!
------------------------------------------------
*  
Πυρηφόρος ή Πυρφόρος = ο φέρων, παράγων πυρούς, δηλ, σίτον
** Προφυτεύω = προετοιμάζω το έδαφος για την καλλιέργεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:

                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου