ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

About burial and graves of Alexander the Great

του Κ. Ι. Μ π ο υ ζ ά ν η - από τον Κ. B ouzanis -

THE TOMB OF AMFIPOLIS BELONGS TO HEPHAESTION! TEMPORARILY, ALEXANDER M. WAS HOSTED THERE, FROM WHERE... HE WAS RESURRECTED!

"The Pyriforos or Pyrforos* King Philip"

     In Greece, in Amphipolis of Macedonia we did a... great job! If it turns out that here, a small hill, in Amphipolis of Macedonia, hosted the Tomb of the Lord of the East, of Alexander the Great... then, we will must run! Speed up for re-excavation the other tomb, below the known Mosque of a Religion and to look for another, a... third, in Egypt, and not to forget, the Risen ... Alexander, whom will meet on the Earth hagiographies or and into... Heavens!

Hey, let profytefsoume** a little!
    The damage to the mosaic did it... now!
    One insisted publicly that dripped water 2300 years and devoured this at that point! Hold this!
    They made a test section looking for the burial, that...knew (!) And instead to find burial there, they found this in the next room! Let it, maybe and below the mosaic,  they found and they hide... the Risen Alexander!
--------------------------
* Pyriforos or Pyrforos = the carrier or Producer pirou, ie. wheat
** Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to... write the history!

Perhaps, in the beginning of the third millennium,
it's time that the frauds from... divine revelation will must be restored!
- These said the Istor and Prophytis*!

REFERENCES RELATED:



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου