ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Ενωμένη Ευρώπη, ο Εφιάλτης των Ευρωπαίων

Ευρωπαϊκή Ένωση, "ο Εφιάλτης* των Ευρωπαίων" Χωρίς περισσότερα λόγια! - είπεν ο Ίστωρ -


*Εφιάλτης = η ατραπός (κάθε προδοσίας), δειμού το (εν)ύπνιον.
*Ephialtes = the path of betrayal, a scary dream. [in Greek]
*Ephialtes = den Weg des Verrats, eine beängstigende Traum. [griechisch]
*Ephialtes = le chemin de la trahison, un rêve effrayant. [en grec]
*Efialtes = el camino de la traición, un sueño aterrador. [En griego]
*Efialte = la via del tradimento, un sogno spaventoso. [in greco]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου