ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Πρός τους Συνοδικούς του Eurogroup & Ecofin


Πρός 
    τους κκ. της Συνόδου του Eurogroup
    Κοιν.: κ. Έπαρχον και το Συμβούλιον, Αθήνα.

                           "Τα Ελεύθερα Κράτη 
                               τα χρηματοδοτούν
                                              οι πολίτες τους" 

   Τά Ελεύθερα Κράτη τα χρηματοδοτούν οι πολίτες τους. Αυτό είναι το μικρό κόστος της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Προόδου ενός λαού. Εάν εμπιστευτεί, κανείς, άθλιους, επαρχιακού επιπέδου, κατ΄ αναδοχήν ηγέτες και τους παραδώσει την ελευθερία του θα μετράει, καθημερινά, την προσβολή και το κόστος της δουλείας με την πενία και την εξαθλίωση!

Χωρίς περισσότερα λόγια - είπεν ο 'Ιστωρ - 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου