ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

GREECE exit! ΨΗΦΙΣΤΕ την έξοδο των Ελλήνων από την Ευρωπαϊκή Αγέλη!

GREECE exit! 
ΨΗΦΙΣΤΕ την έξοδο των Ελλήνων από την Ευρωπαϊκή Αγέλη...
VOTE exit of the Greeks by the European Herd...


ΨΗΦΙΣΕ ΕΔΩ 
στο μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό κίνημα πολιτών στο διαδίκτυο.
https://secure.avaaz.org/el/petition/GREXIT_GREXIT/?aNXTOkb

 

Είναι σημαντικό!                                                        

   Η Συλλογή υπογραφών γίνεται για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 του Συντάγματος, προκειμένου να προκηρυχθεί δημοψήφισμα με ερώτημα την Έξοδο ή την Παραμονή της χώρας μας στα όργανα της Ε.Ε. (Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση).


 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες Έλληνες, έχοντες δικαίωμα ψήφου και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

GReece exit, Ψηφίστε στο διαδίκτυο! 

ΨΗΦΙΣΤΕ την έξοδο των Ελλήνων από την Ευρωπαϊκή Αγέλη...

VOTE exit of the Greeks by the European Herd…
- είπε ο Προφύτης -
[Προφύτης = the Underminer]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου