ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

GBexit! Finally, the END of Ephialtes of European Herd of Peoples!

European Union = The Ephialtes* of Europeans
GBexit!

The last hope of the Greeks!*Ephialtes = the path of betrayal, a scary dream.
*Εφιάλτης = η ατραπός (κάθε προδοσίας), δειμού το (εν)ύπνιον. 
*Ephialtes = the path of betrayal, a scary dream.
*Ephialtes = den Weg des Verrats, eine beängstigende Traum.
*Ephialtes = le chemin de la trahison, un rêve effrayant.
*Efialtes = el camino de la traición, un sueño aterrador.
*Efialte = la via del tradimento, un sogno spaventoso.


  
EUgoout
EUgotodevil!
We THANK Great Britain!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου