ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

GB and EU stop playing with... your Democracy!

GB, 
do not fantasize the gregarious peoples of the United Europe, again and again!

GB and EU stop playing with... your Democracy!
- Ancient Greece -

EUgoout!
EUgotodevil!
We THANK Great Britain!
- είπε ο Προφύτης -
[Προφύτης = the Underminer]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου