ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Una foto... mille storici rivelazioni!

Godetevi... l' istantanea di Gran Costantino e Grande Alessandro e Leggere l'immagine con un... mille rivelazioni storiche!


"Chi ha la mente e le orecchie per ascoltare, ascolti!"
Il 3° millennio dopo la nascita di, da Resurrection
Dio e Signore del Mondo è già qui!
- Dobbiamo preparare il terreno, ha detto PROPHYTIS -


Riferimenti Correlati:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου