ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Μία εικόνα και... χίλιες ιστορικές αποκαλύψεις!

Απολαύστε το... φωτογραφικό στιγμιότυπο του Μ. Κων/νου και του Μ. Αλεξάνδρου και
διαβάστε την εικόνα με τις... χίλιες αλυσιδωτές, ιστορικές, βουβές αποκαλύψεις!


"Ο έχων νούν και ώτα ακούειν, ακουέτω"
Η 3η χιλιετία, μετά την γέννηση του εΚς αΝαΣΤάΣεως
Θεού και Άρχοντα του Κόσμου είναι, ήδη, εδώ!!
- πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος, είπε ο ΠΡΟΦΥΤΗΣ! -

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου