ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

A picture and a… thousand historical revelations!


Enjoy ... the snapshot of Great Constantine and Great  Alexander and
read the picture with a… thousand historical, silent revelations!


"He who has mind and ears for hearing, let him hear!"
The 3rd millennium after birth of, from Resurrection,
God and Lord of the World is already here !
- We must prepare the ground, said PROPHYTIS -
[Prophytis = Underminer]


REFERENCES RELATED:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου