ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Die Erdogan... stiehlt die Sonne von Vergina!

Erdoğan Vergina Güneşi aldı
The Erdogan… is stealing the Sun of Vergina!

Erdogan,
former Ruler of the Metropolis of the Ottoman Empire and now the Sultan, as Greek origin*, slightly exaggerating ...!


The Sultan Erdoganos is very Great... Inventor!
Here he discovered the... America!

- Erntogkano, uttered the word ... flour. The name of Turkey, of Istanpoul, of Macedonia and Albania... asks for you!


Here, Phanariots ... ravaged the Greek Language to donate to the Ottoman Empire the most its barbarian linguistic idiom!
===========================

* Look here: ΕΔΩ

A little of respect, from the large heir of Hellenic Byzantium,
will not hurt him.
The Greeks, by their sufferings,
know well what means Hubris and Nemesis!
- Said the Prophytis -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου