ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

To Mrs. Louise Mensch. [Ansuer to a... Gracious Lady]

to Mrs. Louise Mensch
   Great Britain                                
                                                                                                            
                              
Gracious lady, 
      do not cry!
      Sorry, but Greece can not deal with you!


with sympathy
a humble Hellen

------------------------------------------------------------------------------------
                          


▲ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ▲


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου