ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Ярмарка Хелен Менела

Здесь является вдохновляющей торговой маркой! 
Проблема для бездельников, для привередливых, для лексикографов и, в частности, для филологов. 

У вас есть уверенность в себе! Мы нужны учителя! Оставьте, однако! Во-первых, вы должны говорить поэты!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου