ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

La langue écrite commune du monde antique

Une publication intéressante.      

by Bouzanis K.

éléments de     
La langue écrite commune du monde antique
Une étape dans l'approche du Code de écriture

de Maîtres de l'humanité

......................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου